gallery/website5december - kopie

Zorgbundel "Over grenzen: voor het wezenlijke, voor zorg"

 

Een bundel met uitingen van  professionals binnen het domein zorg. Zij delen persoonlijke ervaringen met betrekking tot:

 

  • Hoe het werk zo vormgeven dat de persoon die zorg vraagt er baat bij heeft en het weldadig is voor het individu die zorg verleent?
  • Hoe omgaan met omstandigheden die als moeilijk ervaren worden, zoals hoge werkdruk?
  • Hoe collega's die het moeilijk hebben ondersteunen? 

 

Achteromslag en een kijkje in deze zorgbundel

gallery/foto1
gallery/foto1b
gallery/foto2
gallery/foto3
gallery/foto8

Impressies

Dag Jean,

 

Zaterdag kocht ik je boek tijdens de bijeenkomst over: van global burn-out

naar nieuwe perspectieven.  Je vroeg me toen om je mijn impressies erover

mee te delen. Je herinnert je misschien dat ik je meteen, uit zelfbehoud,

vroeg of ik hierin eerlijk mocht zijn, waarbij jij mij geruststelde.  Eerlijk zijn

is hierbij niet moeilijk: Het is een prachtig boek. Een waar geschenk.

 

Vooreerst is het een erg mooi boek. Dat doet deugd. De mooie bladspiegel

nodigt uit om even stil te staan en je af te vragen 'Waar ben ik?' en 'Waar wil

ik naartoe?' Het pad leidt naar het licht. Niet het licht van vuurwerk of van

tomorrowland. Neen, het leidt naar het leven zelf, naar de zin van zorg

geven en van zorg ontvangen. Ook de foto's nodigen uit om verder te gaan,

maar ook aandacht te besteden aan waar je staat. Ik vind het een mooie

vondst om de scherpstelling in het beeld niet te laten samenvallen met de

focus, waardoor je meteen niet enkel resultaatgericht maar ook procesmatig

begint te kijken. De vertraging die de gedichten vragen is evenmin een rem

in je leessnelheid maar een uitnodiging om eens dieper te kijken. Ook de

bladspiegel die niet volgestouwd is, geeft je de gelegenheid om regelmatig

eens rustig te ademen. Echt een heel mooi boek en dat doet wat met een

mens.

De getuigenissen die je weergeeft zijn indrukwekkend, ook de manier

waarop je ze herhaalt: even stil staan, naar jezelf kijken, je afvragen wat je

gedrag over jezelf vertelt en deze bewustwording gebruiken om aansluiting

te krijgen met je waarden.

 

Ik heb als huisarts meermaals allegorisch tegen patiënten gezegd: 'Luister

naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.' Dit had vaak een

(verrassings-)effect. Ik ben echter niet blijven stilstaan bij de vraag waarom

dit zo was en wat ik daaraan ging doen. Ook daarvoor geef je een belangrijke

sleutel: Zoek mensen met dezelfde diepe vragen, toon  je eigen probleem en

zoek samen naar mogelijke oplossingen. Ik ben ondertussen 70 en door je

boek heb ik dit nu pas begrepen.

Mijn tieneridool was Leonardo da Vinci, dé homo universalis, in mijn

fantasie de man die alles wist en alles kon. ook als arts had ik de ambitie om

me heel breed op te stellen, van bij het geboorteproces tot aan de laatste

adem. Ik heb er ook erg van genoten om zo dicht bij de mensen en bij het

leven te staan, en het heeft me een diep gelukkig en dankbaar mens

gemaakt. Natuurlijk had ik al snel begrepen dat ik geen Leonardo was, maar

toch wel een enthousiaste 'médicine de campagne'.  De mogelijkheid om met

gelijkgezinden samen te zoeken naar onopgeloste vragen over hoe je je

(werk-)gedrag meer kan laten aansluiten bij hoe je wil zijn, is me echter

ontgaan.  Waarom ik dit voor het eerst in jouw boek ontdek, heeft zeker

te maken met je attitude en schrijfstijl van niet-oordelen, niet-beschuldigen,

niet-verwijten. Deze basisattitude is zodanig beleefd, zo authentiek, dat ze

erg aanstekelijk is. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat ik daarvoor

aandacht gevraagd heb aan een collega die zich inzet voor

gezondheidswerkers die zich vastgereden hebben.

 

Je merkt dat ik echt enthousiast ben over je boek en dat ik oprecht hoop dat

vele zorgverleners hierin een inspiratie kunnen vinden om hun manier van

werken dichter bij zichzelf te brengen.

 

Heel hartelijk dank voor dit mooie geschenk.

Paul Smits.

Ontvangen op 20 september 2018

gallery/23c290192334de02c7ad799e156a9837.lock
 
Nieuws

Het personeelsmagazine van UMC Radboud attendeert lezers op de zorgbundel: 

gallery/img_20190711_0001

Radbode   jaargang 44   nummer 4   juni 2019 

gallery/logo transparant

"Over grenzen: voor het wezenlijke, voor zorg" is samengesteld door Jean Phagoe, achtergrond: MSc.  ontwikkelingssociologie.

Het bundelen van uitingen van mensen die in hun leef-/werkomgeving te maken hebben met veranderingen. Inzicht krijgen in hoe zij hierover reflecteren, in hun inzichten, in hun reacties, in hun eigen verwoordingen. Dit is wat Jean tijdens de studie aansprak. Deze interesse kreeg in de functie van adviseur maatschappelijke ontwikkeling in 2001, in herstructureringswijken, en in de projecten die zij daarna uitvoerde 'handen en voeten'.  

In 2016 startte ze, mede gemotiveerd als mantelzorger, met een project binnen het domein zorg. Zij voerde gesprekken met artsen, verpleegkundigen, oud-patiënten, geneeskunde-studenten en wetenschappers en bundelde hun uitingen. Uitingen van manieren van denken, voelen en betekenisgeving. Gaandeweg kwam de zorgbundel tot stand.    

gallery/23c290192334de02c7ad799e156a9837.lock
"Over boundaries: for what's most essential, for care"
(trans)

Daily practice narratives compiled by Jean Phagoe, educational background: master's programme in  Development Sociology.

 

A book with expressions of professionals in the field of health care. They share personal experiences regarding:

 

  • How to work in a way which serves patients well and contributes to the health and well being of the health care worker?
  • How to deal with circumstances which are experienced as difficult, e.g. high work pressure?
  • How to support colleagues who are confronted with difficulties?

This book is not yet available in English.